Η Βιοδυναμική καλλιέργεια

Τα ελαιόδεντρα από τα οποία συλλέγουμε την premium quality δεν ποτίζονται και δεν ραντίζονται με κανενός είδους φυτοφάρμακο (ούτε αυτών που επιτρέπονται στις βιολογικές καλλίεργειες) και εφαρμόζεται μόνο φυσική λίπανση (αποστειρωμένη κοπριά κότας, προβάτων και χλωρή λίπανση με σπορά των χωραφιών με βίκο).